Fundusze europejskie


Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: „Promocja ładowarek czołowych, miniładowarek i pojazdów – wózków elektrycznych firmy Schmidt Renata Schmidt” na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu: 992 788,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 85 %